Kisaran Harga parket Vinyl

Informasi Kisaran Harga Parket Vinyl

Untuk harga parket vinyl yang pertama akan diperkenalkan dengan. Harga parket vinyl yang bernama Daeji, yang mempunyai spesifikasi ukuran 18,4cm x 95 cm x  3mm, yang mempunyai banyak isi 19 pcs per boxnya yang mempunyai hara Rp.186.000 per meter persegi.

Selanjutnya adalah harga parket vinyl yang jenis Deluxe, yang mempunyai spesifikasi berukuran 18,5cm x 92,5cm x 3 mm yang mempunyai banyak isi 18 pcs per boxnya. Untuk harga yang ditawarkan dari jenis ini adalah berjumlah Rp. 129.000 per meter perseginya.

Yang ketiga membahas tentang harga parket vinyl yang bertipe Gamachi, yang mempunyai spesifikasi berukuran 18,4cm x 95 cm x 3mm, yang mempunyai ukuran banyak dengan isi 18 pcs per boxnya. Untuk harga yang ditawarkan sendiri adalah Rp. 160.000 per meter perseginya.

Selanjutnya akan dibahas harga parket vinyl yang berjenis LG Hausys Deco Tile. Jenis ini mempunyai spesifikasi ukuran 10cm atau juga ada yang mempunyai ukuran 18 cm x 92cm x 33mm, yang mempunyai banyak isi yaitu 20 pcs per boxnya. Harga yang ditawarkan dari vinyl bentuk ini adalah Rp. 181,000 per meter perseginya.

Harga parket vinyl yang berkaitan dengan tipe meforze vinyl plank, yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut ini ukurannya 15,24cm x 91,44cm x 3mm, dan mempunyai banyak isi sebagai berikut 20 pcs per boxnya. Untuk harga yang ditawarkan sendiri Rp.210.000 per meter perseginya. Selamat memilih.

Please rate this